DAGLIGDAGEN

"Hver dag skriver jeg på en tavle et lille udpluk af, hvad vi har lavet og hvad vi vil lave"

Tryghed i centrum 

Børn skal føle sig trygge for at de kan udvikle sig til små nysgerrige individer med appetit på livet.

Hos mig skal der være plads til forskellighed, og alle børn skal føle sig trygge. Derfor lærer jeg også børnene at drage omsorg for hianden. 

Naturen

At være ude er en stor del af hverdagen. Her har børnene plads til at udfolde sig og styrke motorikken. Vi har en dejlig have, men er også tit på cykel- og gåture.

Læring

Sang, musik, rim og remser er af en naturlig del af hverdagen. Sproget etableres naturligt igennem leg med musik sang, rim, remser og fortællinger.

Sommer- og vinterhygge

Jeg inviterer forældre og søskende til sommer- og julehygge, hvor jeg sørger for lidt godt til ganen.

Harmonisk hverdag

Det er utrolig vigtigt for mig at have et åbent hjem, hvor børnene føler sig trygge og glæder sig til, at komme i dagpleje. Her tager jeg udgangspunkt i børnene, og prøver at sammensætte en spændende og harmonisk hverdag på børnenes præmisser.

Forældresamarbejde

Jeg lægger stor vægt på, at få et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor vi kan snakke åbent og fortroligt med hinanden. Jeg vægter min tavshedspligt højt.

Kreativitet

Det kreative punkt interesserer mig også meget. Her inddrages årstiderne og højtiderne, hvor der kan laves hemmeligheder til fx jul og fødselsdag. Vi laver bl.a. også saft, marmelade, pynt og alt godt fra den aktuelle årstid, og ud fra barnets interesse.

Barnets fødselsdag

Selvfølgelig skal barnet også fejres til fødselsdag, hvor jeg sørger for en gave, sang og flaget bliver hejst, så barnet rigtig er i centrum. I er også velkomne til at deltage.

Tid til børnehave

Når barnet skal forsætte sin tid i børnehaven, laver jeg et fotoalbum, som fortæller om tiden i dagplejen. Tiden i dagplejen afrundes af en afslutning hvor jeg iniviterer jer forældre. 

© Dorthe's private pasningsordning
Powered by Webnode
Create your website for free!